MODELO SIMPLES
A base perfeita para o seu servidor, para os canais privados recomendo o bot PartyBeast.
Invite Bot
Create New Server
Xenon Bot
Discord server backups, templates and more
Copyright 2021 Β© Merlin Fuchs